Ganja Dalam Cabang Perubatan Menurut Islam

Ganja atau juga disebut sebagai kanabis (Arab: al-Qanb) merupakan sejenis tumbuhan yang diciptakan Allah sebagai salah satu tumbuhan yang hidup melata di atas muka bumi ini mempunyai pelbagai cerita. Apabila kita membicarakan tentang ganja, Learn More